مجيد سراجي كرماني وكيل پايه يك دادگستري مركز 

(شماره پروانه 7049)

قبول مشاوره و وكالت دعاوي مربوط به اراضي ملي، منابع طبيعي، زمين شهري،

اراضي موات ،اراضي واقع در طرح هاي شهرداري ها و دولت، مصوبات شوراي عالي

 شهرسازي و كميسيون ماده پنج، كميسيون ماده صد شهرداري انواع كاربري ها و

تغيير آن واراضي واقع در مسير راهها و جاده ها، شهرك ها دعاوي ثبتي و كليه

قراردادها و معاملات مربوط به اراضي و املاك و آپارتمان ها

خدمات ما

ارائه مشاوره  و قبول وكالت تخصصي در امور

املاك و اراضي داخل و خارج از محدوده و حريم شهرها و روستاها 

اعتراض به آراء انواع كميسيون هاي مرتبط با زمين و كاربري آن 

ابطال تملكات و اسناد مالكيت 

حق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي 

انواع  كاربري ها و املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها 

تشخيص نوعيت اراضي و نصاب هاي مالكانه 

انواع قراردادها و معاملات و حقوق مرتبط با اراضي و املاك و ساختمان 

افراز، تفكيك، صدور سند، فك رهن، تخليه و رفع تصرف 

مجيد سراجي كرماني

رتبه اول آزمون اختبار كانون وكلاي دادگستري

مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری مركز

داراي تاليفات و سوابق تدريس در زمينه هاي حقوق املاك و اراضي و شهرسازي

.....